வெள்ளி, 30 டிசம்பர், 2016

இனிய திசைகள் ​டிசம்பர்​'2016 இதழ்

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஹ்.வப.)
இறையருள் நம் அனைவர்மீதும் பொலிவதாக...​
இனிய திசைகள் 
​டிசம்பர்​
'2016 இதழைப் படிக்க அட்டைப் படத்தின்மீது “CLICK" செய்க....
 
​  ​
தங்கள் வசதிக்காக PDF இணைப்பும் உள்ளது. 
 
​  ​
அன்புகூர்ந்து இனிய திசைகளைப்
​ ​
படித்தும் தங்கள் உற்றார், உற
​வினர்கள்​   
    மற்றும் 
நண்பர்கள் ​குழாத்திற்கு அனுப்பிப் பரப்பியும்
​ 
​    
தங்களது மேலான சிந்தனைகளைத்
​ ​
தெரிவித்தும் உதவுக....
நன்றி,
வஸ்ஸலாம்,

Inline image 1
Attachments area

கருத்துகள் இல்லை: