சனி, 19 டிசம்பர், 2015

என் செய்தியை வெளியிட்ட பத்திரிகைகளுக்கு நன்றி!

இனிய திசைகள், மரபு வழி, மணிச்சுடர் (நாளிதழ்), சமஉரிமை, மனாருல் ஹுதா ஆகிய பத்திரிகைகளுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி!முகப்பு அட்டையில் என் செய்தியை வெளியிட்ட சமவுரிமை இதழுக்கு நன்றி.


என் செய்தியை வெளியிட்ட சமவுரிமை இதழுக்கு நன்றி.
வாழ்த்தியமைக்கு நன்றி

கருத்துகள் இல்லை: