செவ்வாய், 17 நவம்பர், 2009

ஆண்கள் சுய உதவிக் குழு

வேலை தேடி அலைந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் 
ஒன்றிணைந்து தமக்குத் தெரிந்த 
ஏதேனும் ஒரு தொழிலைத் தொடங்கினால் 
அதுவே அவர்களின் எதிர்காலத்தை 
நிர்ணயிக்கின்ற அடிப்படைத் தூணாக அமையும்.


-சமநிலைச் சமுதாயம் ஏப்ரல் 2005

கருத்துகள் இல்லை: