வெள்ளி, 14 ஜனவரி, 2011

இப்ராஹீம் நபியின் வரலாறு (தொடர் 16)

ஸ்ஹாக்-என்போரின் ஆதாரம்

மேற்கண்ட ஆதாரத்தைக் குறுக்கீடு செய்கிறார் அஸ்ஸுஹைலீ என்பவர். அல்லாஹ் கூறியுள்ள, நாம் அவருக்கு இஸ்ஹாக்கைக்கொண்டு நற்செய்தி கூறினோம் என்ற வசனம் ஒரு முழுமையான வாக்கியமாகும். அவன் மேலும் கூறுகின்றான்: அவருக்கு நாம் இஸ்ஹாக்கைப் பற்றியும் இஸ்ஹாக்குக்குப்பின் யஅகூபைப் பற்றியும் நற்செய்தி கூறினோம்.  (11: 71) இது மற்றொரு வசனம் ஆகும்.*


அவர் இஸ்ஹாக் நபிதான் என்று கூறுவோர்  பின்வரும் இந்த வசனத்தை ஆதாரமாகக் கூறுகின்றனர்: பின்னர், (அம்மகன்) அவருடன் நடமாடக்கூடிய வயதை அடைந்தபோது, அவர் கூறினார். (37: 102)  இஸ்மாயீல் நபி, இப்ராஹீம் (அலை) அவர்களுடன் இருக்கவில்லை. அவர் தம் சிறுபிராயத்தில் அவருடைய தாயுடன் மக்காவிலுள்ள மலையில்தான் தங்கியிருந்தார். பிறகு எப்படி அவர் தம் தந்தையுடன் நடந்து திரிய முடியும்?

இவர்கள் கேட்கின்ற இந்தக் கேள்வியும் ஆய்வுக்குரியதுதான். ஏனென்றால், இப்ராஹீம் (அலை) அவர்கள் பல தடவை புராக் வாகனத்தில் மக்கா சென்று, தம்முடைய மகனின் நிலையைத் தெரிந்துகொண்டு திரும்புவார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அல்லாஹ்வே நன்கறிபவன்.
அறுக்கப்பட்டவர்  இஸ்ஹாக் நபிதான் என்று கூறுபவர்களுக்கு கஅபுல் அஹ்பார் (ரளி) உடைய அறிவிப்பு மட்டுமே உள்ளது. ஆனால், அதற்கு முரணாக,  ’அறுக்கப்பட்டவர்  இஸ்மாயீல் நபிதான் என்ற கருத்து, உமர், அப்பாஸ், அலீ, இப்னு மஸ்ஊத், மஸ்ரூக், இக்ரிமா, சயீத் பின் ஜுபைர், முஜாஹித், அதாஉ, ஷஹ்பீ, முகாத்தில், உபைத் பின் உமைர், அபூமைசரா, ஸைத் பின் அஸ்லம், அப்துல்லாஹ்  பின் ஷஃபீக், ஸ்ஸுஹ்ரீ, அல்காசிம், இப்னு அபீ பர்ரா, மக்ஹூல், ஸ்மான் பின் ஹாளிர் போன்ற பல நபித்தோழர்கள் (ரளி-அன்ஹும்) மற்றும் தாபிஉகள் (ரஹ்-அலைஹிம்) உடைய அறிவிப்பின் மூலம் பெறப்பட்டுள்ளது. எனவே, இது முற்றிலும் ஆச்சரியமானது. அதுவும் இப்னு அப்பாஸ் (ரளி) அவர்களின் இரண்டு அறிவிப்புகளுள் ஒன்றாகும் இது. எனவே, இந்தக் கருத்துக்கு வலு இல்லை. ஆகவே, அறுக்கப்பட்டவர் இஸ்மாயீல் நபிதான் என்பது நிரூபணமாகிறது.

அறுக்கப்பட்டவர்  இஸ்மாயீல் நபி என்பதே சரி!

அறிஞர்கள் பலர் கூறுகின்ற கருத்து, அறுக்கப்பட்டவர் இஸ்மாயீல் நபி என்பதுதான். அதுவே மிகச் சரியானதாகும். முஜாஹித், சயீத், அஷ்ஷஅபீ, யூசுஃப் பின் மஹ்ரான், அதாஉ (ரஹ்-அலைஹிம்) போன்றோர் இப்னு அப்பாஸ் (ரளி) அவர்களிடமிருந்து அறிவிப்பது, அவர் இஸ்மாயீல் நபி என்பதுதான்.

தியாகத்திற்குத் தயாரானவர் இஸ்மாயீல் நபிதான். அவர் இஸ்ஹாக் நபி என்று யூதர்கள் கருதுகின்றனர். யூதர்கள் பொய்யையே கூறுகின்றனர் என்று இப்னு அப்பாஸ் (ரளி) அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். இதை இப்னு ஜரீர் (ரஹ்) தெரிவிக்கிறார்.   (நூல்: தஃப்சீர் இப்னு ஜரீர்)

அவர் இஸ்மாயீல் நபிதான் என்று அப்துல்லாஹ் பின் அல்இமாம் அஹ்மத் (ரஹ்), தம் தந்தையிடமிருந்து அறிவித்துள்ளார். நான் என் தந்தையிடம், அறுக்கப்பட்டவர் யார்? என்று கேட்டேன். இஸ்மாயீல் நபி என்பதே சரியானது என்று அவர் பதிலளித்தார் என இப்னு அபீ ஹாத்திம் (ரஹ்) கூறியுள்ளார்.

அறுக்கப்பட்டவர்  இஸ்மாயீல் நபிதான் என்று அலீ, இப்னு உமர், அபூஹுரைரா, அபுத்துஃபைல், சயீத் பின் அல்முசய்யப் (ரளி-அன்ஹும்), சயீத் பின் ஜுபைர், அல்ஹசன், முஜாஹித், அஷ்ஷஹ்பீ, முஹம்மத் பின் கஅப், அபூஜஅஃபர் முஹம்மத் பின் அலீ, அபூசாலிஹ் (ரஹ்-அலைஹிம்) போன்றோர் மூலம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்று இப்னு அபீஹாத்திம் (ரஹ்) கூறியுள்ளார். அர்ரபீஹ் பின் அனஸ், அல்கல்பீ, அபூஅம்ர் பின் அல்அலாஉ போன்றோரிடமிருந்து அல்பஹவீ (ரஹ்) இதே கருத்தை எடுத்துரைக்கிறார்.  (நூல்: தஃப்சீருல் பஹவீ)

ஒருவர் இறைத்தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து, `அறுக்கப்பட்ட இருவரின் மகனே!  என்று அழைத்தார். அப்போது இறைத்தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சிரித்தார்கள் என்று முஆவியா (ரளி) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என இப்னு கஸீர் (ரஹ்) கூறியுள்ளார்.


 இக்கருத்தையே உமர் பின் அப்துல் அஸீஸ் (ரஹ்), முஹம்மத் பின் இஸ்ஹாக் பின் யசார் (ரஹ்) போன்றோர் கூறியுள்ளனர். இதில் எவ்விதச் சந்தேகமும் இல்லை என்று ஹசன் அல்பஸ்ரீ (ரஹ்) கூறியுள்ளார்.
முஹம்மத் பின் கஅப் (ரஹ்), உமர் பின் அப்துல் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்கள் ஜனாதிபதியாக இருந்த நேரத்தில், அவருடன் சிரியா  நகரில் இருந்தபோது, அவருக்கு நாம் இஸ்ஹாக்கைப் பற்றியும் இஸ்ஹாக்குக்குப்பின் யஅகூபைப் பற்றியும் நற்செய்தி கூறினோம் (11: 71) என்ற வசனத்தின் அடிப்படையில், அறுக்கப்பட்டவர் இஸ்மாயீல் நபிதான் என்று கூறினார்.


 அதற்கு உமர் பின் அப்துல் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்கள், இவ்விசயம் பற்றி நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தேன். இப்போது, நீர் சொல்வதைப் போலவே நானும் கருதுகிறேன் என்று பதிலளித்தார் எனக் கூறியுள்ளார். இதை வரலாற்றாசிரியர் முஹம்மத் பின் இஸ்ஹாக் (ரஹ்) அறிவித்துள்ளார்.
உமர் பின் அப்துல் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்கள், தம்மோடு சிரியா நகரில் இருந்த ஒருவரை அழைத்து வர ஆள் அனுப்பினார். அவர் யூதராக இருந்து, இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை   ஏற்றுக்கொண்டு, அதில் சிறப்பாகச் செயல்படுபவராக இருந்தார். அவர் ஏற்கெனவே யூத அறிஞர்களுள் ஒருவராக இருந்துள்ளார். அவரிடம், உமர் பின் அப்துல் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்கள்இப்ராஹீம் நபியுடைய இரண்டு மகன்களுள் யாரை அறுக்க அல்லாஹ் கட்டளையிட்டான்? என்று கேட்டார்.

 இறைநம்பிக்கையாளர்களின் தலைவர் அவர்களே! அல்லாஹ்வின்மீது ஆணையாக, அவர் இஸ்மாயீல் நபிதான். நிச்சயமாக, யூதர்கள் அதை அறிந்துள்ளார்கள். எனினும் அவர்கள், அரபியர்களான உங்கள்மீது  பொறாமை கொண்டுள்ளார்கள். அதாவது அல்லாஹ்வின் கட்டளைப்படி அவர் (இஸ்மாயீல்) உங்கள் தந்தை ஆவார். மேலும், அல்லாஹ் ஏவிய விசயத்தைப் பொறுமையுடன் ஏற்றுக்கொண்டதால் அல்லாஹ் அவரைச் சிறப்பித்துக் கூறியுள்ளான். இவற்றைக் கண்டுதான் அவர்கள் உங்கள்மீது பொறாமைகொண்டுள்ளார்கள்; எனவேதான், அவர்கள் அதை மறுக்கின்றார்கள். (அறுக்கப்பட்டவர்) இஸ்ஹாக் நபிதான் என்று கருதுகின்றார்கள். ஏனென்றால், ஸ்ஹாக் நபிதான் அவர்களுடைய தந்தை ஆவார் என்று பதிலளித்தார்.

இவ்விசயம் பற்றி, இமாம் இப்னு கஸீர் (ரஹ்) அவர்கள், தம்முடைய திருக்குர்ஆன் விரிவுரையில் தெளிவான  ஆதாரங்களோடு வரலாற்றுத் தகவல்களையும் கூறியுள்ளார்.

----------------அடிக்குறிப்பு------------------------

* முன்பு கூறப்பட்ட நற்செய்தியில் இதற்குத் தொடர்பு இல்லை. ஏனென்றால்இடைச்சொல்லை மீண்டும் சொல்லாமல் ஒரு சொல் இகரக்குறி பெற முடியாது. இது அரபி இலக்கணமாகும். எனவேஅந்த வசனத்தில் `யஅகூப் எனும் வார்த்தைஒரு மறைமுக வாக்கியத்தின் மூலம் அகரக்குறி பெற்றுள்ளது. அந்த வாக்கியம், `...ஸ்ஹாக்க வ யஅகூப என்றிருக்கும். இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ள இவ்விசயம் ஆய்வுக்குரியதாகும்.


அரபி:           அல்பிதாயா வந்நிஹாயா (இமாம் இப்னு கஸீர்- ரஹ்) 
தமிழாக்கம்: நூ. அப்துல் ஹாதி பாகவி M.A., M.Phil.கருத்துகள் இல்லை: